Logo Desmet-electro

Disclaimer


Algemeen

Deze Disclaimer is van toepassing op het gebruik van www.desmet-elektro.be, de website van:

Desmet Elektro BV

Nijverheidslaan 8 bus B

8880 Ledegem

Ondernemingsnummer 0452.305.654

Btw-nummer 0452.305.654

RPR Gent (afdeling Kortrijk)

Hierna genoemd ‘Desmet Elektro

Desmet Elektro behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen en zal deze steeds op zijn website publiceren. Desmet Elektro raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken. 

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 30 maart 2023.  

Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt Desmet Elektro u deze website te verlaten.

Inhoud van de website

Desmet Elektro streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website volledig, juist, up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert Desmet Elektro bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek (commercieel) geval en/of individu.

Desmet Elektro behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen en dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving. 

Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer Desmet Elektro dan via info@desmet-elektro.be.    

Werking van de website

Daarenboven streeft Desmet Elektro naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Desmet Elektro kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. 

Intellectuele eigendom

Desmet Elektro behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, merkrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toelating van Desmet Elektro (behoudens wettelijke uitzonderingen). 

Third party links

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat Desmet Elektro alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan hij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

Aansprakelijkheid

Desmet Elektro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de toegang of het gebruik van deze website door zijn websitebezoekers, maar zij sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak. Zo mogelijk is zijn aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot €10.000,00. 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Desmet Elektro. 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar info@desmet-elektro.be. U kan ons ook bereiken door een brief te sturen naar het adres hierboven vermeld.